1 клас

- Вдосконалювати навички списування з друкованого тексту, дотримуючись правил орфографії та пунктуації.

- Вчити обгрунтовувати, пояснювати свої думки.

- Вчити виконувати дії за складеним алгоритмом.

- Приділити увагу вихованню у дитини самостійності.

- Формувати навички зосередженої роботи, уважності.

- Формувати уміння і навички з усіх видів мовленєвої діяльності.

- Звернути увагу на формування навички охайно оформлювати роботи.

- Вдосконалювати уміння і навички виконувати обчислювальні операції.

- Вдосконалювати графічні навички письма, культуру оформлення письмових робіт.

- Вдосконалювати навички читання вголос та розуміння прочитаного.

- Звернути увагу на формування навичок каліграфічного письма, культуру оформлення письмових робіт.

- Застосовувати обчислювальні навички у розв'язуванніпрактичних завдань.

- Розвивати навички самоконтролю.

- Виховувати активність в навчальній діяльності.

- Вдосконалюватиорфографічні та пунктуаційні вміння при списуванні.

- Вдосконалювати навички усного рахунку.

2 клас

- Сприяти тому, щоб дитина сформувала у собі активну життєву порцію.

- Підтримувати в дитині впевненість і самостійність.

- Формувати сталу зацікавленість до навчальної діяльності, осмисленню навчального матеріалу.

-Вдосконалювати швидкість осмислення.

- Формувати у дитини відчуття відповідальності, вміння долати труднощі.

- Зацікавлювати процесом роботи, а не тільки результатом.

- Вчити організовувати та тримати в порядку своє робоче місце.

- Постійно зміцнювати в дитині впевненість у собі, у власних силах.

- Залучати її до виконання різних доручень, пов'язаних з спілкуванням.

-Приділяти особливу увагу розвитку мовлення,(образності, емоційності мови, вміння висловити свою думку усно і письмово) каліграфії і охайності виконання робіт.

- Формувати вміння швидко осмислювати навчальний матеріал.

- Приділяти увагу розвитку математичних вмінь і навичок.

- Формувати прагнення пізнавати активно.

- Сприяти розвитку старанності і наполегливості в учбовій діяльності.

- Сприяти формуванню впевненості, активної взаємодії з учителем ( не боятися задавати питання)

- Формувати впевненість у своїх здібностях.

- Вчити працювати в темпі, жваво.

- Сприяти формуванню наполегливості, відповідальності.

- Допомагати своїй дитині організовувати себе.

- Приділяти увагу питанню залучення дитини до читання в колі сім'ї.

- Заохочувати дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги.

- Ключем до будь - якого навчання є читання. Приділяти увагу підвищенню інтересу до читання.

- Створити умови для успішного оволодіння навичками вдумливого читання.

- Приділити увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності, осмисленню навчального матеріалу ті швидкості осмислення.

- Сприяти розвитку вміння виражати свою думку письмово і усно.

- Поповнювати активний словниковий запас.

- Підтримувати у дитини емоційно - позитивне ставлення до навчання.

- Звернути увагу на формування свідомого, виразного, в потрібному темпі, читання.

- Підтримувати бажання вчитися.

- Виховувати працелюбність, відповідальність, уміння долати труднощі.

- Щоденно цікавитися навчанням дитини. Надавати розумну допомогу у виконанні домашніх завдань.

- Приділяти увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності.

- Усіма способами і методами підтримувати у дитини бажання вчитися, працювати самостійно.

- Розвивати навички емоційного самоконтролю, дотримуванню морально - етичним нормам.

- Формувати у дитини прагнення пізнавати.

- Формувати навички впевненого, вдумливого читання.

3 клас

- Приділяти особливу увагу виконанню домашніх робіт( каліграфії, охайності, правильності)

- Виховувати небайдуже ставлення до виконання завдань, бажання добре працювати самостійно.

- Звернути увагу на те, що у дитини нерівномірний, з елементами астенії, темп роботи, часто є спад працездатності.

- Приділити увагу вихованню впевненості у своїх діях.

- Формувати охайність виконання всіх завдань, техніки письма, культури оформлення робіт.

- Надавати постійну допомогу дитині. Здійснювати контроль за оформленням робіт.

- Приділити особливу увагу виконанню домашніх робіт ( каліграфії, охайності, правильності)

- Сприяти вдосконаленню умінь і навичок, засвоєння яких передбачено програмою з математики для початкових класів.

- Приділяти увагу розвитку навичок читання (швидкість читання).

- Приділяти увагу розвитку математичних вмінь і навичок.

- Вдосконалювати смислову і технічну сторони читання.

- Приділяти особливу увагу розвитку мовлення ( образності, емоційності мови, вміння висловити свою думку усно і письмово)

- Виконувати завдання у той день, коли їх одержано, золотим правилом поведінки нехай стане мудра народна порада "Нинішньої роботи на завтра не відкладай".

- Сприяти виконанню у дитини доброзичливості до оточуючих.

- Формувати співвідношення мовної теорії і мовної практики.

- Вдосконалювати навички розв'язування задач.

- Виховувати активність,прагненняділитися інформацією, відповідати на запитання вчителя.

- Заохочувати до активної праці на уроках , підкреслювати переваги в розширенні своїх навичок і здобутків.

- Здійснювати постійний контроль за виконанням домашніх робіт.

- Вдосконалювати навички, які передбачені програмою з математики для початкової школи.

- Формувати співвідношення мовної теорії і мовної практики.

- Формувати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки.

4 клас

- Формувати та розвивати вміння писати прості тексти про свої думки та враження.

- Звернути увагу на формування вміння розв'язувати складені задачі.

- Формувати у дитини почуття відповідальності, вміння долати труднощі.

- Зацікавлювати процесом навчання.

- Заохочувати дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги, розвиток пам'яті.

- Формувати вміння коректно, толерантно вести діалог з однолітками.

- Вдосконалювати вміння висловлювати свою думку і обов'язково пояснювати.

- Виховувати у дитини активність, ініціативність.

- Формувати навички охайно виконувати та оформлювати завдання.

-Вдосконалювати вміння опрацьовувати текст: пояснювати зміст прочитаного, причинно-наслідкові зв'язки.

- Формувати вміння співпрацювати з іншими дітьми, вміння дослухатися до інших думок.

- Виховувати відповідальне ставлення до навчання.
Кiлькiсть переглядiв: 64

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.